Varmista ennen kuin valitset välittäjän

Koti on jokaiselle tärkeä ja henkilökohtainen asia.  Sitä myydessäsi haluat varmasti, että valitsemallasi välittäjällä on tehtävään tarvittava koulutus ja riittävästi kokemusta alalta. Nämä asiat kannattaa selvittää ennen kuin teet välittäjän kanssa toimeksiantosopimusta. Lisäksi sinun kannattaa varmistua, että välitysliike on Suomen Kiinteistönvälittäjät Ry:n (SKVL) jäsen. Aluehallintovirastot valvovat kaikkien Suomen kiinteistönvälitysliikkeiden toiminnan lainmukaisuutta. Myös SKVL valvoo jäsenyritystensä toimintaa, joten sinun ei tarvitse huolehtia siitä, hoidetaanko myynti kaikkien lakien ja säädösten mukaisesti. Asunnon myyjällä  on kuitenkin päävastuu asuntokaupassa.HVTlogo_3D_300dpi

SKVL:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää välitystapaa. Hyvä välitystapa on joustava normi, ja se muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan (KRIL ent. KVL) suositukset, viranomaisten ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö. Hyvään välitystapaan vaikuttavat myös uudet menettelytavat ja arvostukset.

Lisäksi SKVL:n jäsenyritykset eivät ole riippuvuussuhteessa pankkeihin. Tämä tarkoittaa sitä, voit vapaasti kilpailuttaa ja valita rahoittajapankin ja vakuutusyhtiön toiveidesi mukaisesti. Sinulle ei tulla tarjoamaan lisämyyntitarkoituksella pankki- ja vakuutuspalveluita asunnonvaihdon yhteydessä.

Asunnon myynti saattaa olla pitkä prosessi ja siinä voi tulla monta mutkaa matkaan. Vastaan voi tulla sellaisia asioita joihin ei ole osannut varautua lainkaan.  Siksi on tärkeää, että myyntiä hoitaa ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä, joka tietää mahdolliset mutkat ja on sitoutunut tekemään työnsä oikein.

SKVL:n jäsenyrityksen tunnistat tästä logosta

SKVL-jäsen